Enchanted with Elegance 

Отваряме през Май

Княз Павел Гранд ХотелПолитика на хотела

За да направим Вашия престой максимално полезен, приятен и безопасен.

Oбщи положения

 1. Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.
 2. Гранд Хотел Княз Павел гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.
 3. Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.
 4. На територията на хотела работи система за видеонаблюдение (с изключение на съблекалните ,тоалетните и хотелските стаи ).

Ред за резервации, анулации и заплащане

 1. Можете да заплатите нощувката и другите предоставени Ви услуги от хотела в брой, с дебитна или кредитна карта, съгласно действащите в хотела тарифи.
 2.  Предварителната резервация на стая е безплатна. За потвърждение на резервацията се заплаща депозит в размер на 200,00лева за стая.
 3. На гости, които при предишно свое посещение за нарушили раздел С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА на настоящите правила, може да бъде отказана резервация.
 4. Хотелът има право да откаже резервация и на гост, който е правил резервация без да пристигне и без да уведоми хотела за отмяната на резервацията.
 5. Ако гост закъснее повече от едно денонощие, резервацията му се анулира без уведомление.
 6. Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това колко часа е останал гостът в хотела.
 7. Услуги като ранно настаняване /преди 14,00ч/ или късно напускане /след 12,00ч/ при заплащане на 50% от цената за нощувка се предоставят на гостите само при наличие на свободни стаи в хотела и отсъствие на резервации за исканите дати и часове и се заплащат съгласно тарифите на хотела.
 8. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да представи личен документ.
 9. Може да продължите пребиваването си в хотела при наличие на свободни места. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно тарифата на хотела.
 10. Когато излизате от хотела, оставяйте ключ-картата си на рецепция. В случай на изгубване на картата, трябва да заплатите за нова съгласно тарифата на хотела /глоба 30,00лв/.
 11. При предварително прекратяване на престоя си, трябва да уведомите рецепция до 12,00ч, поне 2 дни предварително, в противен случай заплатената сума не се възстановява.
 12. Медицински процедури се намаляват от сметката само с лекарско разрешение.

Правила за настаняване в хотела

 1. Хотелът работи за Вас 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. ОсвоБождаването на стаите е до 12:00ч, настаняването е след 15:00ч.
 2. При пристигане в хотела, гостът е длъжен да представи личен документ.
 3. При настаняване ще ви бъде връчена карта за достъп само до етажа на който е разположен стаята ви , както и на етажите с помещения за общо ползване ( Рецепция , Медицински Център , Мецанин )
 4. Вашата резервация се счита за потвърдена при потвърждаване на банковия превод за нея.
 5. При анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от 10 дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата, платена предварително като депозит по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.
 6. При анулиране на потвърдена резервация в срок по-дълъг от 10 дни преди датата на настаняване, сумата, платена предварително като депозит по Вашата резервация ще бъде възстановена на 50% по посочена от Вас банкова сметка.

Правила за пребиваване в хотела

 1. Стаите се почистват до 16:00ч. Ако сте поставили табела „Не безпокойте“ и след 16:00ч. я смените с „Моля, почистете“, стаята Ви няма да бъде почистена. Може да потърсите Рецепция.
 2. Консумацията от минибара се заплаща по обявения ценоразпис.
 3. Закуската се сервира в ресторанта на хотела от 7:00ч – 10:00ч.
 4. При внасяне на храна и напитки в ресторанта се начислява такса, която се определя според вида на артикула.
 5. Изнасянето на храна от ресторанта е забранено.
 6. Моля оставяйте ценните си вещи и документи в сейфа в стаята или на Рецепция. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела отговорност носи госта.
 7. Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец.
 8. Молим Ви да пазите имуществото на хотела и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела.
 9. На територията на хотела работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните и хотелските стаи и някои зони в СПА центъра/. Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
 10. Моля имайте предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат за бъдат резервирани.
 11. Отзиви и препоръки може да оставите в книгата за мнения на рецепцията или като попълните анкетна карта.
 12. Гости, които не спазват общия ред и не уважават политиката на хотела, може да бъдат принудени да напуснат комплекса без възстановяване на предплатените суми.

Правила за пребиваване в хотела на външни посетители

 1. Външни лица се допускат до басейни и спа центъра (срещу определена такса на медицинска регистратура), до медицински процедури. (след като им бъде издаден лечебен картон и услугите са заплатени), ресторанта и лоби бара на Гранд Хотел Княз Павел.
 2. Забранява се достъпа до хотелските етажи.
 3. Забранява се достъпа на Паркингите предназначени за гости на хотела.
 4. Не се гарантира шезлонг за външни посетители на хотела.
 5. Гарантира се шкафче с ключ или код в съблекалните.

С цел осигуряване на ред и безопасност в хотела се забранява:

 1. Пушенето във всички закрити помещения на Гранд Хотел Княз Павел, както и около басейните, извън зоната за пушачи. При констатирано нарушение, към сметката на стаята ще бъде добавена такса в размер на 100 лв.
 2. Използването на електрически и газови уреди в стаите.
 3. Предаването на странични лица на ключ-картата от стаята Ви.
 4. Съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.
 5. Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
 6. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.
 7. Повреждането на имущество на хотела.
 8. Паркирането на автомобили на входа и изхода на хотела, както и по начин, който блокира движението.
 9. Пребиваването в хотела с домашни любимци.
crosstext-align-left