Enchanted with Elegance 

Отваряме през Май

СПА центърМинерална вода

БАЛНЕОлечение...

5*
релакс и
здраве

Минералните води са от съществено балнеоложко значение и са широко използвани за рехабилитация и санаториално лечение. Терминът СПА е свързан с водолечението, познато като балнотерапия.

Минералната вода може да се използва както за външно приложение (чрез бани, вани, душове) при хидротерапията и водолечението, така и за инхалации или промивки при заболявания на носоглътката и горните дихателни пътища, и други подобни цели.

Минералните води в България са с различно съдържание, т.е. отговарят на определени параметри, които определят приоритетните незоологични единици, ’’панела” на заболяванията, подходящи за повлияване в съответния балнеокурорт.

Разбира се Павел баня не прави изключение в това отношение. Тук минералната вода се характеризира със слаба минерализация, респективно ниско количество сухо вещество на литър (около 2гр.) и хипертермалност – 57-59 градуса температура на водата при извора. Тя е, най-общо, хидрокарбонатна, мета- силициева, радонова и флуорна.

Подходяща за лечение на:

  • болести на опорно-двигателния апарат с известен приоритет на вертеброгенните и тези на междупрешлениите дискове. 
  • дегенеративните ставни заболявания
  • заболявания на периферната нервна система (тук имаме пред вид моно и полирадикулопатии и състояния след полиневропатии с различна, но конкретна ети- ология - диабетна, токсична и пр.).

В по-малка степен можем да включим незоологични единици от централната нервна система-моно-,хеми- и квадрипа- ретични състояния след съдови инциденти, извън рисковите периоди; черепно-мозъчни и гръбначномозъчни травми и др. Една немалка група са болестите от рубриката на ревматологията: реактивни, ревматични, подагрени и псориатрични артрити; анкилозиращия спондилартрит и др. Не на последно място споменаваме и посттравматичните състояния, които приемаме за вторична рехабилитация/ след първоначален цикъл на болнична такава/.

Съчетанието на минералната вода, различните видове преформирани фактори, цялата палитра от кинезитерапевтични методики, някои топлинни процедури – всичко това във съвременен вариант, ни дава възможността да заявим, че разполагаме с пълен обем рехабилитационни мерки, необходими за адекватнотното въздействие при горепосочените заболявания.

Пред вид ограничените възможности на медикаментозната терапия, неизбежния оперативен риск и липсата на гаранции за успеха при оперативните интервенции/особено при болестите на между-прешленните дискове/, можем да отбележим една висока степен на повлияване на състоянието на пациентите и то в различните им стадии. При някои от тях това повлияване достига до 80%. Разбира се 100%-ова успеваемост е невъзможна, но това важи и за останалите методики от другите направления в медицината.

За да сме максимално точни, трябва да отбележим, че има някои основни противопоказания за лечение в балнеокурорта, а именно онкологични заболявания; остри възпалителни болести; изразени сърдечно-съдови болести, психични болести, дори и в ремисия и недобре компенсирани болести на ендокринната и централната нервна с-ми.

Съставил: д-р Мирослав Минев, балнеохотел ДИАНА МАР, Павел баня

Състав на минералната вода

от изворите на Павел баня

ИмеПараметър
Дебит16 л/сек
Температура61° C
Минерализация0,62 g/l
Радон22,8
Сероводород0,7 mg/l
Метасилициева к-на54 mg/l
Метаборна к-на0,7 mg/l
АНИОНИmg/lmval %
Флуорид1410.08
Хлорид124.73
Сулфат195.49
Хидрокарбонат35479.49
Хидросулфид0.50.21
КАТИОНИmg/lmval %
Литий0.40.4
Натрий14888.16
Калий12.84.49
Калций85.49
Магнезий10.94
Желязо0.30.03

Имате нужда да изберете терапия? Или просто да релаксирате в СПА центъра?
Свържете се с нас.

ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКоза да бъдете специален!
crosstext-align-left