Enchanted with Elegance 

Отваряме през Май

Медицински ЦентърЛечение в Гранд Хотел Княз Павел

Защо препоръчителния престой в хотела е минимум 7 нощувки и защо в Павел баня? Главния лекар на МЦ „Авицена – Маркони МДС“, д-р Минев дава изключително точно обяснение на принципа балнеолечение. Методите на физикалната медицина и рехабилитация в съчетание с минералната вода са изключително подходящи за повлияване на редица заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната и централна нервна система, а качественото балнеолечение е с количествено натрупване на достатъчен брой процедури.

Методите на физикалната медицина и рехабилитация в съчетание с минералната вода са изключително подходящи за повлияване на редица заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната и централна нервна система. Тези методи се прилагат от десетки години с чудесен ефект. Резултатите от лечението обаче са подвластни на строго определени принципи и закони, които не бива да игнорираме. Отдавна е установено, че за да се получи траен и качествен ефект е необходимо технологично време на повлияване. Съгласно горепосочените принципи се препоръчва прилагането на различните фактори по програма, включваща определени видове процедури. Някои от тях се назначават по правило през ден в цикъл от 10, 12 бр., други на всеки три, четири дни изискват един ден почивка и такива, които се изпълняват без прекъсване. Като цяло тази програма влиза в общата рамка на 15 до 20 дневен престой в съответния балнеологичен център. Не напразно специализираните протоколи за рехабилитация от клиниките по неврология и ортопедия от преди 30 години бяха с времетраене 25, 28 дни. Тоест, за да има качествено балнеолечение е необходимо количествено натрупване на достатъчен брой процедури.

В забързания и динамичен съвременен живот започнахме да намаляваме периода на престой в балнеологичните центрове, а и съвременната апаратура предполага възможност за по-бърз ефект. Но съкращаването на лечебния процес не може да продължава безкрайно. Период на балнеолечение под 10 дни е не само компромис, а реално опорочава терапевтичната програма; пациентите остават неудовлетворени от резултатите, а ние с чувството, че не сме си свършили правилно работата. Моят искрен апел към всички имащи необходимост и желание да бъдат лекувани е да не подценяват правилния период за лечебно повлияване. Нека отправна точка бъдат оптималните за целта 10 дни. Компромис е ден, два по-малко, но престой за 3-4-5 дни е несериозно отношение към физикалната медицина и в частност балнеологията. Те са предпоставка за недостатъчни резултати и професионална неудовлетвореност в екипите, които са ангажирани с тази професия.

Д-р Минев – главен лекар

crosstext-align-left